Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Nhóm chất lượng là gì

Nhóm chất lượng QCC gồm các thành viên từ nhiều bộ phận, phòng ban khác nhau với mục đích hoạt động cải tiến các vấn đề chất lượng trong tổ chức. Sự hình thành nhóm chất lượng này mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và có sức lan toả với các doanh nghiệp trên toàn thế giới
Đặc điểm nhóm chất lượng
- Nhóm nhỏ
- Kiểm soát và cải tiến chất lượng thường xuyên trong công việc, sản phẩm và dịch vụ
- Hoạt động tự quảnKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét